Coaching

WE CAN’T TEACH PEOPLE ANYTHING; WE CAN ONLY HELP THEM DISCOVER IT WITHIN THEMSELVES – Galileo Galilei

In de begeleiding van professionals/individuen met een coachingsvraagstuk werk ik altijd met een van tevoren afgesproken tijdpad en gedefinieerde leervraag en richting.

Kenmerkend voor de manier waarop ik naar leren en ontwikkelen kijk, is dat er vele wegen zijn om naar jezelf te kijken/naar binnen te gaan. Graag integreer ik ook verschillende theorieen,(Voice Dialogue , haptonomie)ders of werkvormen.

Uitgangspunt is dat alles (essentie) al aanwezig is, dat je het alleen maar hoeft uit te pakken (ontwikkelen). Om dit te kunnen gaan zien en voelen gaan we in de gesprekken op zoek naar de signalen van je lichaam, gedachten en gevoelens die je de weg wijzen.

Vanuit mijn interesse en enthousiasme voor haptonomie kijk ik ook altijd naar beweging, hoe je contact maakt en maak daarbij eventueel ook gebruik van  lichaamsgerichte oefeningen.

In overleg, zetten we een gezamenlijke koers en tijdpad uit. De gesprekken kunnen op eigen locatie plaatsvinden of bij uw eigen organisatie.

 

 Duur 1,5 uur

 Investering € 225,- per sessie